Следи не на:

Победници 2019

Категорија Најдобар сајт за 2019

Најдобар забавен сајт

Најдобар сајт за вести и информации

Најдобар спортски сајт

Најдобар блог

Најдобар мобилен сајт

Најдобар сајт за мобилна апликација

Најдобар корпоративен сајт

Најдобар сајт за е-трговија и огласи

Најдобар сајт за образование,наука и култура

Најдобар сајт за невладини оргранизации

Најдобар сајт за владини/државни институции

Најдобар сајт за ит и електроника

Најдобар сајт за финансиски услуги,банкарство и осигурување

Најдобар сајт за туризам и угостителство

Најдобар сајт за автомобилизам

Најдобар сајт за мода и убавина

Најдобар сајт за храна и здравје