Номинациите завршија.
За кратко почнува гласањето!
Спремете се!